Krzyżowa dn. 30.X. 2016 r.

                           XXXI  NIEDZIELA  ZWYKłA

Zapraszam jeszcze dziś na Różaniec o godz. 17:30 , a jutro ostatnie już nabożeństwo różańcowe po mszy świętej o godz. 17:00. Jutro prowadzi Różaniec klasa III gimnazjum.

We wtorek przypada Uroczystość Wszystkich Świętych . Dzień radości , że nasi bracia i siostry po ziemskiej pielgrzymce osiągnęli niebo.

Msze św. w naszym kościele będą o godz. 8:00 11 i o godz. 14:00. Po mszy św.  o godz. 14:00 będzie procesja na cmentarz gdzie będziemy przy 5 stacjach wypominać naszych zmarłych i modlić się za nich.

W środę 2 listopada przypada wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych czyli Dzień Zaduszny. Jest to dzień naszej modlitwy , zyskiwania odpustów   i ofiarowania Komunii św. za dusze w czyśćcu cierpiące. Msze św. w naszym kościele w Dzień Zaduszny będą o godz. 7:00 , 8:30 i 17 wieczorem.  20 minut przed każdą mszą św. będą czytane wypominki jednorazowe . Nie będzie procesji na cmentarz.

Wypominki roczne będą czytane  w każdą niedzielę naprzemiennie przed porannymi mszami świętymi , tak jak to było w tym roku.

Dodatkowo msze św. w I piątki każdego miesiąca przez cały rok będzie sprawowana msza św. w intencji naszych zmarłych wypominanych w naszym kościele.

Bardzo serdecznie proszę o zgłaszanie wszystkich pomyłek jakie zauważycie przy czytaniu wypominków.

Bardzo dziękuję za ofiary które składaliście z wypominkami.

W tym tygodniu przypada I czwartek , piątek i sobota miesiąca. Spowiedź św. we czwartek od 16 do 17 a po mszy św. Godzina Święta. Serdecznie zapraszam. W piątek spowiedź św. od 16 do 17 , a po mszy św. nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa.

Wizyta u chorych i seniorów w piątek od godz. 9:00.

Serdecznie proszę o modlitwę w intencji zbliżających się misji świętych.

Zachęcam do nabywania prasy katolickiej.

Bóg zapłać za sprzątanie kościoła w tym tygodniu. Następne sprzątanie w sobotę o godz. 9:00.Sprzątają Panie: Krystyna Jędrzejas Maria Cudzich Stanisława Majcherek i Jadwiga Nowak

Można sobie rezerwować msze święte na nowy 2017rok.

Bardzo dziękuję naszym dzieciom i P. wychowawczyniom z kl. I, II i III za uporządkowanie przy kościele żołnierskich grobów.

Spotkanie z dziećmi klasy III będzie w sobotę o godz. 10:00 na plebanii.

Kalendarz liturgiczny

Wtorek – Uroczystość Wszystkich Świętych

Środa – Dzień zaduszny

Piątek – wsp. św. Karola Boromeusza biskupa

W ostatnim tygodniu odeszła do Pana po wieczną nagrodę śp. Anna Matuszna

wieczny odpoczynek racz jej dać Panie…..

 

 

INTENCJE  MSZY  ŚWIĘTYCH 

NIEDZIELA 30.X. 2016r.

Godz. 8:00 –      + Władysław Mocek w 5r. śmierci

Godz. 11:00-     + Agnieszka Płaza w 18r, śmierci

Godz. 18    –   ++ Czesław Duraj i rodzice Rozalia i Wojciech

PONIEDZIAŁEK  31. X. 2016r.

Godz.         –     + Józef Krzyżowski

WTOREK 1. XI. 2016r.- UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH

Godz, 8:00 –        O zdrowie i bł. Boże dla Marii i Antoniego w 2r. ślubu

Godz. 11    –  ++ Wojciech i Rozalia Góra

Godz. 14     –   + Józefa  Majcherek w 15r. śmierci

ŚRODA 2.XI. 2016r. –DZIEŃ ZADUSZNY

Godz. 7:00  –   + Jan Płaza

Godz. 8:30  –       W intencjach Ojca św.

Godz. 17    –       Za wszystkich wiernych zmarłych

CZWARTEK 3.XI. 2016r.

Godz. 17     –  + Anna Matuszna

 PIĄTEK 4.XI. 2016r.

Godz.17     –       Za zmarłych wypominanych w naszym kościele

 SOBOTA 5. XI. 2016r.

Godz.17     –   + Jan Płaza

NIEDZIELA 6. XI 2016r. 

Godz.8:00   –    O zdrowie i bł. Boże dla członkiń Róży św. Jana Pawła II i wieczny pokó jdla zmarłych z tej Róży

Godz.11:00 – ++ Franciszek Jędrzejas w 40 r. śmierci               rodzice Jan i Magdalena i syn Józef

Godz. 18     –      W intencji Parafian

 

Krzyżowa dn. 23.X. 2016 r.

 

 

 XXX  NIEDZIELA  ZWYKłA

Zapraszam jeszcze dziś na Różaniec o godz. 17:30. A przed nami ostatni tydzień października i modlitwy różańcowej . W tym ostatnim tygodniu będziemy na każdym Różańcu wypominać naszych bliskich zmarłych i prosić Boga o ich zbawienie. Serdecznie zapraszam.

W tym tygodniu Różaniec prowadzą: pon. Rada Duszpasterska i Ekonomiczna , Lektorzy śr. kl. IV , czw. kl. V, pt  kl, VI sob. kl. I gimnazjum.

Bardzo serdecznie proszę o osobistą codzienną modlitwę w intencji zbliżających się misji świętych w naszej Parafii.

Bardzo serdecznie dziękuję na zakończenie w tym roku prac przy naszej parafii całej Radzie Ekonomicznej i Duszpasterskiej za ogromną pomoc i poświęcenie dla naszej wspólnoty . Dziękuję całej parafii za wielką ofiarność i zrozumienie, że te prace które realizujemy są konieczne . Niektórym przypominam, że nie robią tego dla Proboszcza , który niczego nie robi dla siebie.

Dziękuję za każdą ofiarę pieniężną . W Krzyżówkach są  72 rodziny , ofiar było od 80 rodzin.

W Krzyżowej są 315 rodzin , a wpłat było od 288 rodzin . Jeszcze raz serdecznie dziękujemy tzn Rada Duszpasterska Ekonomiczna i Ja.

Każda ofiara będzie wpisana do kartoteki poszczególnych rodzin i każdy będzie mógł sobie sprawdzić.

Bardzo serdecznie proszę wszystkich parafian , którzy mają groby bliskich zmarłych na cmentarzu o sprawdzenie czy jest wykupiony grób . Zgłaszają się wierni którzy nie maja wykupionego grobu od 40 lat.  Przypominam, że opłata wynosi 200 zł. na 20 lat.

Bóg zapłać za sprzątanie kościoła w tym tygodniu. Następne sprzątanie będzie  w sobotę o godz. 9:00

Sprzątają Panie  Bożena Mylak Barbara Biernatem Maria Skórzak i Barbara Moc.

Zachęcam do nabywania prasy katolickiej.

Można dawać na wypominki do koszyka przy bocznym ołtarzu . Bardzo dziękuję, że wypominki są wyraźnie i porządnie pisane.

 

Kalendarz liturgiczny

Piątek – święto św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza.

 

 

 

INTENCJE  MSZY  ŚWIĘTYCH

NIEDZIELA 23.X. 2016r.

Godz. 8:00 –          O zdrowie i bł. Boże dla Zyty i Józefa Michalec w 5r. ślubu

Godz. 11:00-         O zdrowie i bł. Boże dla Alicji i Marka Jędrzejasów w 30r. ślubu

Godz. 18    –         Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie i bł. Boże dla członkiń Róży św. Faustyny Kowalskiej

PONIEDZIAŁEK  24. X. 2016r.

Godz.         –  ++ Jozef i Helena i rodzice

WTOREK 25. X. 2016r.

Godz. 17     –       W pewnej intencji

ŚRODA 26.X. 2016r.

Godz. 17    –   +  Piotr Cichoń

CZWARTEK 27.X. 2016r.

Godz. 17     –  + Józef Krzyżowski

 PIĄTEK 28.X. 2016r.

Godz.17     – ++ Maria Słowik w 15r. śmierci i mąż Antoni

 SOBOTA 29. X. 2016r.

Godz.17     –   + Anna Gnojczak

NIEDZIELA 30.X. 2016r.

Godz.8:00   –  + Władysław Mocek w 5r. śmierci

Godz.11:00 –  + Agnieszka Płaza w 18r. śmierci

Godz. 18     -++ Czesław Duraj i rodzice Rozalia i Wojciech

 

 

 

 

Krzyżowa dn. 16.X. 2016 r.

 

 

 XXIX  NIEDZIELA  ZWYKłA

 

Dziś przypada 38 rocznica wyboru na Stolicę Piotrową kardynała Karola Wojtyły który przyjął imię Jana Pawła II . Dziś naszego Ojca św. Czcimy już jako świętego Kościoła Rzymsko – Katolickiego.

Zapraszam jeszcze dziś na Różaniec o godz. 17:30. Równie serdecznie zapraszam na codzienny Różaniec po mszy świętej o godz. 17:00.

Trwajmy we wspólnocie naszego kościoła parafialnego na codziennym Różańcu. Zapraszam szczególnie dzieci i młodzież . Niech rodzice sprawdzą czy czasem ich dziecko jeszcze nie było na modlitwie Różańcowej.

W tym tygodniu Różaniec prowadzą : pon Róża św. Franciszka p. Płazy, wt. Róża młodzieżowa , śr. lektorzy  czw. ministranci  Pt. Koło Gospodyń Wiejskich sob. Strażacy z Krzyżowej i Krzyżówek.

Dziś we wszystkich kościołach w Polsce jest liczenie wiernych               i przystępujących do Komunii św.

W naszej Parafii po każdej mszy świętej lektorzy przed kościołem zbierają na stypendia dla młodzieży z rodzin potrzebujących              w ramach Dzieła Nowego Tysiąclecia .

Dziś Rada Duszpasterska po raz ostatni w tym roku będzie po domach zbierała ofiary na prace w parafii. Jak zauważyliście zmieniłem okna na plebanii na parterze . Za tydzień P. Teresa złoży sprawozdanie z finansów za ostatni rok , a ja podam informacje ile rodzin z naszej parafii uczestniczyło w finansowaniu wszystkich prac . Podam również jakie były największe ofiary.

 

Zachęcam do nabywania prasy katolickiej.                                              Można dawać wypominki do koszyka przed ołtarzem bocznym.

Dziękuję za sprzątanie kościoła w tym tygodniu. Następne sprzątanie będzie w sobotę o godz. 9:00.

Spotkanie z dziećmi z klasy III będzie w sobotę o godz. 10:00

 

 

Kalendarz liturgiczny

Pon. – wsp. św. Ignacego Antiocheńskiego biskupa i męczennika

Wtorek – święto św. Łukasza Ewangelisty

Czwartek – wsp. św. Jana z Kęt kapłana patrona diecezji

Piątek – wsp. bł. Jakuba Strzemię biskupa

Sobota – wsp. św. Jana Pawła II papieża

W ostatnim tygodniu odszedł do Pana po wieczną nagrodę z naszej rodziny parafialnej śp. Piotr Cichoń       wieczny odpoczynek racz mu dać Panie…..

 

 

 

INTENCJE  MSZY  ŚWIĘTYCH

NIEDZIELA 16.X. 2016r.

Godz. 8:00 –     +  Stanisław Niewdana  w 4r. śmierci

Godz. 11:00-     + Józef Michalec w 7r. śmierci

Godz. 18    –  ++ z rodziny Habzda

PONIEDZIAŁEK  17. X. 2016r.

Godz.         –     + Stefan Bednarek w 26r. śmierci

WTOREK 18. X. 2016r.

Godz. 17     –   +  Piotr Cichoń

ŚRODA 19.X. 2016r.

Godz. 17    –   +  Bronisław Pastor

CZWARTEK 20.X. 2016r.

Godz. 17     – ++ Władysław i Aniela Strzałkowie i synowie

 PIĄTEK 21.X. 2016r.

Godz.17     –        O zdrowie i bł. Boże dla Weroniki Kamińskiej w 90r. urodzin

 SOBOTA 22. X. 2016r.

Godz.17     –       O zdrowie i bł. Boże dla Igora Edwarda Jasiewicza    w dniu chrztu św. i rodziców

NIEDZIELA 23. X 2016r.   

Godz.8:00   –     O zdrowie i bł. Boże dla Zyty i Józefa Michalec w 5r. ślubu

Godz.11:00 –      O zdrowie i bł. Boże dla Alicji i Marka Jędrzejasów w 30r. ślubu

Godz. 18     –      Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie                              i bł. Boże dla członkiń Róży św. Faustyny Kowalskiej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTENCJE  MSZY  ŚWIĘTYCH

NIEDZIELA 9.X. 2016r.

Godz. 8:00 –     + Anna Krzesak w 6r. śmierci

Godz. 11:00-        O zdrowie i bł. Boże dla członkiń Róży bł. Jerzego Pipiełuszki

Godz. 18    –    + Jan Sordyl w 10r. śmierci

PONIEDZIAŁEK  10. X. 2016r.

Godz. 17     –    + Władysław Cudzich

WTOREK 11. X. 2016r.

Godz. 17     –   + Anna Gnojczak

ŚRODA 12.X. 2016r.

Godz. 17    –   + Józef Krzyżowski

CZWARTEK 13.X. 2016r.

Godz. 17     –     W pewnej intencji

 PIĄTEK 14.X. 2016r.

Godz.17     –  + Tadeusz Waligóra

 SOBOTA 15. X. 2016r.

Godz.17     – ++ Maria i Antoni Pastorowie

NIEDZIELA 16. X 2016r.   

Godz.8:00   –  + Stanisław Niewdana w 4r. śmierci

Godz.11:00 –  + Józef Michalec w 7r. śmierci

Godz. 18     –  + z rodziny Habzda

 

 

 

Krzyżowa dn. 9.X. 2016 r.

 

 

 XXVIII  NIEDZIELA  ZWYKłA

 

Przeżywamy dziś w Kościele polskim XVI Dzień Papieski pod hasłem „ bądźcie świadkami miłosierdzia’’. Z Dniem papieskim połączone jest Dzieło Nowego Tysiąclecia które funduje stypendia dla dzieci utalentowanych pochodzących  z rodzin potrzebujących . Dzięki tym stypendiom młodzież ma możliwość kontynuowania nauki w szkole średniej a później na studiach. W tym momencie jest 2300 takich stypendystów.

W najbliższą niedzielę 16 października nasi lektorzy przed kościołem będą zbierać ofiary na ten cel.

Zapraszam bardzo serdecznie dziś na Różaniec o godz. 17:30, a w dni powszednie po mszy świętej o godz. 17:00.

W tym tygodniu Różaniec poprowadzą : pon kl. III , wt I Róża św. Jana Pawła II p. zelatorki Albiny Kamińskiej, śr. II Różą św. Anny p. Anny Kamińskiej czw. III Róża św. s. Faustyny Kowalskiej p. Jadwigi Płaza Pt IV Róża bł. Jerzego Popiełuszki p. Haliny Boborowskiej  sob. V Róża św. Franciszka z Asyżu p. Marii Płaza

Bardzo się cieszę , że w Krzyżówkach w kaplicy odprawiany jest codzienny różaniec.

W najbliższą niedzielę jest w Polsce liczenie wiernych uczestniczących w mszach św. niedzielnych i przystępujących do komunii św. w czasie Eucharystii niedzielnej. W naszej parafii również przed mszami świętymi lektorzy będą was liczyć.

Za tydzień w niedzielę Rada Duszpasterska po raz ostatni będzie po domach zbierać ofiary na prace w parafii. To już ostatni raz w tym roku. Później złożę  z panią sędzią Teresą sprawozdanie ze wszystkich zbiórek i prac w tym roku .  Z góry składam Bóg zapłać za ofiary. Według mnie trzeba nam jeszcze przynajmniej 2 lat ,żebyśmy doprowadzili wszystkie konieczne prace do szczęśliwego końca. A najważniejsza praca to zmiana dachu na kościele i jeszcze wiele innych prac. Nasza rada Duszpasterska i Ekonomiczna dodają mi otuchy

i mówią damy radę niech się ksiądz nie martwi.

Przed obrazem Pana Jezusa Miłosiernego są karteczki na wypominki i koszyk gdzie można już składać wypominki. Ofiary na wypominki są dowolne.

Bóg zapłać za sprzątanie kościoła w tym tygodniu. następne sprzątanie będzie

Sprzątają Panie: Stanisława Hulbój Agnieszka Hernas Anna Michalec i Beata Majcherek.

 

Zachęcam do nabywania prasy katolickiej

 

Kalendarz Liturgiczny

czwartek – wsp. bł. Honorata Koźmińskiego kapłan

Sobota – wsp. św. Teresy od Jezusa dziewicy i doktora Kościoła

 

W ostatnim tygodniu odszedł do wieczności śp Józef Krzyżowski

wieczny odpoczynek racz mu dać Panie…..

 

Krzyżowa dn. 2.X. 2016 r.

 

 

 XXVII  NIEDZIELA ZWYKłA

 

Dziś przypada I niedziela miesiąca . Po każdej mszy świętej zamiast homilii jest adoracja Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie .

Różaniec dziś o godz. 17:30.

Przypominam , że w październiku msze święte będą odprawiane o godz. 17 w dni powszednie , a w niedziele bez zmian o godz. 18:00.

Zapraszam bardzo serdecznie na codzienną modlitwę różańcową całą parafię. W tym tygodniu Różaniec prowadzą : w pon kl. III gimnazjum, wt  kl.II gimnazjum , śr. kl. I gimnazjum czw kl. VI , Pt kl. V i sobota kl. IV szkoły podstawowej.

 

W najbliższą niedzielę 9 października na mszy św. o godz. 8:00 będziemy gościć  regionalny dziecięcy zespół „ Góralskie nutki  ‘’ z Pewli Wielkiej . Dzieci zbierają pieniążki na wyjazd do Ojca św. Franciszka i dlatego po mszy świętej przed kościołem będą zbierały ofiary na tę pielgrzymkę.

Potem wyjeżdżają  do Korbielowa  na mszę św. o godz. 9:30.

W tym tygodniu przypada I czwartek i I piątek miesiąca. Spowiedź św. we czwartek od godz, 16 do 17.

W piątek spowiedź św. również od 16 do 17.  bardzo proszę dzieci o skorzystanie z sakramentu pokuty we czwartek

Wizyta u chorych i seniorów z panem Jezusem od godz. 9:00.

Zachęcam do nabywania prasy katolickiej .

Bóg zapłać za sprzątanie kościoła w tym tygodniu. Następne sprzątanie będzie  w sobotę o godz. 9:00. Sprzątają Panie: Agnieszka Michalec Weronika Wrona Maria Michalec i Beata Puda.

Spotkanie dzieci z klasy III będzie w sobotę o godz. 10:00.

 

 

Kalendarz liturgiczny

 

Wtorek – wsp. św. Franciszka z Asyżu

Środa – wsp św. Faustyny Kowalskiej dziewicy

Piątek – wsp. Najświętszej Maryi Panny Różańcowej

W ostatnim tygodniu odszedł do Pana po wieczną nagrodę śp. Władysław Cudzich

wieczny o odpoczynek racz mu dać Panie ….

 

 

 

 

 

INTENCJE  MSZY  ŚWIETYCH

NIEDZIELA 2.X. 2016r.

Godz. 8:00 –     + Józef Kamiński w 31r. śmierci

Godz. 11:00-    + Józef Dendys w 2r. śmierci

Godz. 18    –       Dziękczynna z prośbą o zdrowie i bł. Boże dla Jana i Heleny w 40r. ślubu

PONIEDZIAŁEK  3. X. 2016r.

Godz. 17     –    + Wiktoria Klimas w 5r. śmierci

WTOREK 4. X. 2016r.

Godz. 17     –       W pewnej intencji

ŚRODA 5.X. 2016r.

Godz. 17    –   + Bronisław Pastor

CZWARTEK 6.X. 2016r.

Godz. 17     –  + Anna Pastor

 PIĄTEK 7.X. 2016r.

Godz.17     –     O zdrowie i bł. Boże dla członkiń Róży św. Anny

 SOBOTA 8. X. 2016r.

Godz.17     – + Władysław Wyleciał w 15r. śmierci

NIEDZIELA 9. X. 2016r.

Godz.8:00 –  +  Anna Krzesak w 6r. śmierci

Godz.11:00 –    O zdrowie i bł. Boże dla członkiń Róży bł. Jerzego Popiełuszki

Godz. 18     –  + Jan Sordyl w 10r. śmierci