Zarys historyczny kościoła Parafialnego w Krzyżowej

Wieś Krzyżowa leży w Beskidzie Żywieckim, w rejonie Pilska. Stanowi ona południowo-wschodni kraniec powiatu Żywieckiego .Wysokość położenia Krzyżowej waha się między 650 a 800 m. n.p.m. Nazwa wioski Krzyżowa pochodzi od drogi krzyżowej , przy której przed wekami zaczęto zakładać osadę. Wioska ta przez przeszło 300 lat należała do parafii Jeleśnia. W 1916 roku gdy wikarym w Jeleśni był ks. Franciszek Żak zaczęto zbierać fundusze na budowę Kościoła w Krzyżowej dla wiernych z Krzyżowej, Krzyżówek i Korbielowa . W 1930 roku dokonano transakcji sprzedaży lasów Hali Górowj uzyskując pokaźną sumę 100 tys. Złotych. W 1934 roku nowo budowaną kaplicę poświęcił ówczesny Proboszcz parafii z Jeleśni Władysław Syc, po czterech latach udało uzyskać się pozwolenie na powiększenie kaplicy. Przez kolejne lata systematycznie pracowano nad budowa i dopracowaniem wnętrz świątyni. W 1946 roku dokonano budowy zakrystii po ukończeniu większości prac po dwóch latach pierwszym proboszczem w Krzyżowej zostaje ks. Władysław Gacek. W1955 roku odbyła się pierwsza Wizytacja Kanoniczna przez ks. Biskupa Franciszka Jopka, następna wizyta odbyła się w 1964 roku a odbył ją ks. Kardynał Karol Wojtyła . Kolejną inwestycją czekającą młodą parafie było rozpoczęcie budowy plebani która rozpoczęła się w 1970 i zakończyła się w tym samym roku. W 1973 roku rozpoczęto budowę pomieszczeń gospodarczych ,a w kościele zostało zakupione nowe tabernakulum. Kolejną inwestycją na drodze naszej parafii byłą budowa salki katechetycznej którą oddano do użytku w 1974 roku. Pierwsze prymicje odbyły się w 1989 roku, a następne już po trzech latach, co ciekawe księża są braćmi. W tym samym roku miało miejsce bardzo ciekawe wydarzenie, odnalezienie przez rodzinę grobu żołnierza austriackiego, spoczywającego w wspólnej mogile obok kościoła parafialnego. Z okazji wielkiego jubileuszu 16 sierpnia 2000 roku w parafii zostało rozpoczęte dzieło wyposażania świątyni-przygotowania do konsekracji. Rozpoczęto prace wg projektu prof. Czesława Dźwigaja. W prezbiterium oraz w nawie na sklepieniu wykonano nową polichromię: promienie łaski spływające na świat od Trójcy Świętej,a w nawie wieniec świętych adorujących Baranka na Księdze z siedmioma pieczęciami. W 2005 roku kościół zostaje zaopatrzony w nowe ławki pomalowany zostaje dach oraz elewacja. Uroczysta konsekracja naszego Kościoła i Ołtarza odbyła się 8 grudnia 2006 r. W 2015 roku odszedł na emeryturę dotychczasowy proboszcz Wiesław Karkoszka pełniący posługę kapłańską w kościele w Krzyżowej przez 36 lat. W sierpniu 2015 roku proboszczem zostaje Władysław Kubasiak,6 listopada parafię nawiedził obraz Pana Jezusa Miłosiernego w kopi obrazu z Krakowa Łagiewnik.